Kurs EG1007

Utvecklingsprojekt, konstruktion och tillverkning av en solfångare, del 1

5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp som utgör förutsättningar för konstruktion och funktion av en solfångare i ett värmesystem samt kunna redogöra för materialval för en kostnadseffektiv konstruktion.
  • redogöra för systemaspekter som påverkar effektiviteten av en solfångare.
  • utföra grundläggande beräkningar och simuleringar avseende utformning av solvärmeanläggningar.
  • planera och förbereda tillverkning av en enkel solfångare.
  • förbereda utvärdering av den byggda solfångaren, både ur teknisk och ekonomisk synvinkel.
  • redovisa resultat muntligt och skriftligt, med fokus på struktur, argumentation och problemlösning.