Kurs EG1007

Utvecklingsprojekt, konstruktion och tillverkning av en solfångare, del 1

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp som utgör förutsättningar för konstruktion och funktion av en solfångare i ett värmesystem samt kunna redogöra för materialval för en kostnadseffektiv konstruktion.
  • redogöra för systemaspekter som påverkar effektiviteten av en solfångare.
  • utföra grundläggande beräkningar och simuleringar avseende utformning av solvärmeanläggningar.
  • planera och förbereda tillverkning av en enkel solfångare.
  • förbereda utvärdering av den byggda solfångaren, både ur teknisk och ekonomisk synvinkel.
  • redovisa resultat muntligt och skriftligt, med fokus på struktur, argumentation och problemlösning.
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Introduktion till Produktutveckling, 4 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
  • Introduktion till hållbara energisystem, 3,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34E6
Huvudområde: