Kurs DT3020

Introduktion till artificiella neurala nät

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2019

Efter en grundlig diskussion av olika neurala nätverk ska studenten tillägna sig insikt i de olika tekniska och filosofiska aspekterna av neurala nätverk. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Applicera neurala nätverk på relevanta problem med hjälp av moderna programverktyg, samt deras vidareutveckling
  • Genomföra jämförande analys, både teoretiskt och empiriskt, för att avgöra vilken neurala nätverk som är mest lämplig för en viss uppgift
  • Läsa en artikel i området, förstå den och göra en kritisk analys
  • Förklara både fördelar och begränsningar av lösningar baserade på neurala nätverk för människor utan djup teknisk kunskap
  • Bygga olika typer av neurala nätverk på egen hand, utvärdera deras prestanda och använda för att lösa komplicerade problemen.
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Introduktion till objektorienterad programmering, Grundnivå 1, 7,5 hp
  • Grundläggande kunskap i algoritmer och datastrukturer eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H2ZUW
Huvudområde: