Kurs DT3018

Business Intelligence

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Mikrodataanalys

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskaper om begrepp och metoder bakom en implementering av Business Intelligence. Efter genomförd kurs skall studenten:

  • ha kännedom om de mikrodataanalytiska tekniker som ofta används i Business Intelligence (BI)
  • kunna implementera de mest centrala delarna i ett framgångsrikt BI-system
  • kunna utforma och genomföra lagring av data i "data warehouses"
  • kunna extrahera och omvandla data från en operativ databas till ett data warehouse
  • kunna nyttja affärsanalys- och benchmarkingverktyg
  • integrera BI i en organisations dagliga affärsbeslut
  • kunna använda algoritmer för att optimera processer
  • kunna tillämpa en BI-metamodell som omvandlar mål till handlingar
  • förstå och implementera beslutsstödsstystem för BI.