Kurs DT2020

Examensarbete för kandidatexamen i Datateknik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2019

I kursen ska studenterna visa att de självständigt kan identifiera en problemställning inom ämnesområdet samt planera och genomföra en undersökning på ett vetenskapligt sätt. Under kursen tränas kursdeltagarna att arbeta på en forskningsrelevant frågeställning som genomförs med hjälp av litteraturstudier, empirisk datainsamling och/eller programmering. Ett annat alternativ är att utföra examensarbetet i samarbete med näringsliv eller förvaltning. I detta fall får arbetet inte vara rutinartat utan skall innehålla moment av nyutveckling eller prov av nya metoder. I detta fall gäller också oftast att den studerande dels måste dokumentera resultatet av sitt arbete till uppdragsgivaren, dels att detta dokument kan behöva kompletteras, för att kunna utgöra den slutliga rapporten/examensarbetet.
Startar och slutar:
v14, 2019 - v23, 2019
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 150 hp inom programmet avklarade varav minst 60 hp inom datateknik eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V2YX9
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.