Kurs DT1066

Datakommunikation 2

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Datateknik, Mikrodataanalys

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Redogöra för och värdera hierarkiska, konvergerade nätverksdesigner
  • Redogöra för och tillämpa tekniker inom switchade nätverk som gagnar skalbarhet och redundans
  • Redogöra för historik och teknisk utveckling inom WAN teknologin och kunna tillämpa och implementera HDLC och PPP teknikerna för seriell kommunikation
  • Praktiskt konfigurera och implementera switchar och routrar i lokala nätverk, med tillämpning av tekniker för både IPv4 och IPv6 samt dynamiska routingprotokoll
  • Designa och implementera tillämpbara accesslistor
  • Redogöra för och tillämpa metoder för övervakning av nätverk samt visa en god förståelse för vikten av QoS kopplat till detta
  • Utföra felsökning inom såväl isolerade trådlösa nätverk som integrerade trådbaserade och trådlösa lokala nätverk samt mot WAN-teknologier