Kurs BY2019

Husbyggnadssystem

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper i husbyggnadsteknik, speciellt beträffande uppbyggnaden av flerbostadshus, kontorsbyggnader och industrilokaler. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Redogöra för olika stomsystem samt göra en lastanalys för dessa system
  • Visa och motivera hur gällande brand-, ljud-, lufttäthets och fuktkrav normalt uppfylls för ett flerbostadshus, kontorshus och industribyggnad
  • Visa förståelse för uppbyggnaden av förekommande konstruktionsdetaljer för flerbostadshus, kontor och industribyggnader
  • Beskriva produktionsmetoder för olika stomsystem
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Byggprojekt småhus, 15 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Bygg-CAD 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
  • Byggfysik, 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35YY