Kurs BY2019

Husbyggnadssystem

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

I kursen behandlas förekommande stomsystem och detaljer för flerbostadshus, kontor och industrilokaler. Områden som brandskyddsprojektering, fuktdimensionering, ljudprojektering och funktionskrav i bostäder kommer även att belysas. Under kursens gång kommer en inlämningsuppgift att utföras där ett antal byggtekniska detaljer skall utarbetas. Lufttäthetsprovning kommer även att studeras.
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
33%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Byggprojekt småhus, 15 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Bygg-CAD 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
  • Byggfysik, 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32NQ