Kurs BY2018

Vägplanering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Studenten skall efter avslutad kurs skaffat sig grundläggande kunskaper om övergripande planering samt planerings- och projekteringsmetoder inom väg-/järnvägssektorn samt inom VA-området. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för de olika delarna i planeringsprocessen.
  • redogöra för olika övergripande mål för väghållningen.
  • översiktlig beskriva olika projekteringshjälpmedel och kunna använda dessa i enkla tillämningar.
  • redogöra översiktligt för nationella regelverk och riktlinjer för planering och projektering.
  • göra enkla projekteringar med hjälp av vanliga datorbaserade hjälpmedel för geometrisk och konstruktiv utformning av en vägkonstruktion.
  • dimensionera en vägöverbyggnad med hjälp av datorprogram.
  • utforma ledningssystem och reningsverk i ett VA-nät
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 60 hp inom byggarbetsledar- eller byggingenjörsutbildning åk 1 och 2 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H35ZF
Huvudområde: