Kurs BY2018

Vägplanering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Kursen behandlar hur planeringsprocessen ser ut från övergripande planering till arbetsplan och bygghandling, metoder för geometrisk och konstruktiv utformning samt processen för planering av drift- och underhållsåtgärder. Nationella regler, allmänna råd och tekniska beskrivningar gås igenom. Olika metoder och beräkningshjälpmedel presenteras och enkla övningar genomförs. Viktiga moment är också att beskriva hur konstruktionens utformning och tillstånd inverkar på framkomlighet, säkerhet, komfort och miljö under olika årstider.

Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 60 hp inom byggarbetsledar- eller byggingenjörsutbildning åk 1 och 2 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H32M2
Huvudområde: