Kurs BY1055

Byggprojekt småhus

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Kursen består av två block där det första blocket är inriktat på teoriuppbyggnad medan det andra blocket skall främja en praktisk tillämpning av teorierna. Kursens första del behandlar uppbyggnaden av ett småhus med erforderliga byggtekniska lösningar som grund-, vägg- och takkonstruktion. Kursen behandlar vidare värmeisoleringens funktion och egenskaper, fukt i byggnader, ljudisolering samt brandskydd för byggnader. Grunderna för CAD-ritning tas upp med lager, färger, koordinatsystem, skalor och filhantering. Studenterna lär sig de vanligaste ritverktygen, måttsättning, ritningsframställning och utskrifter både genom teori och praktiska övningar. Inom mätteknikmomenten i kursen behandlas rikets koordinat- och höjdsystem, instrumentlära, inmätnings- och utsättningsmetoder, satellitgeodesi samt felteori. Kursen avslutas med ett projektarbete där ritningar och en teknisk beskrivning tas fram för ett småhus. I småhusprojektet tillämpas även de erhållna kunskaperna inom mätteknik genom moment som avvägning och utsättning.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V33FY
Huvudområde: