Kurs BY1032

Byggkonstruktioner

5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Byggteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Studenten ska skaffa sig kunskaper om laster och krafter i byggkonstruktioner samt grunderna i hållfasthetslära. Kunskaper ska också inhämtas om hur byggkonstruktioner av trä, stål, betong och murverk fungerar.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • bestämma lasternas storlek på olika byggkonstruktioner
  • utföra lastnedräkningar för enkla fall med egenvikt, nyttig last, snö- och vindlast
  • förstå kraftöverföring i balkar och pelare
  • känna till funktionssätt hos ramar och bågar
  • beräkna krafter och moment i enklare konstruktioner
  • beräkna drag och tryckspänningar för balkar påverkade av enklare belastningar
  • känna till begreppet knäckning och ha orientering av beräkningssätt för knäckning
  • förstå bärförmåga och funktionssätt hos bärverk av trä, stål, betong och murverk
  • känna till hur olika markförhållanden påverkar val av grundläggningsmetod