Kurs BY1032

Byggkonstruktioner

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Studenten ska skaffa sig kunskaper om laster och krafter i byggkonstruktioner samt grunderna i hållfasthetslära. Kunskaper ska också inhämtas om hur byggkonstruktioner av trä, stål, betong och murverk fungerar.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • bestämma lasternas storlek på olika byggkonstruktioner
  • utföra lastnedräkningar för enkla fall med egenvikt, nyttig last, snö- och vindlast
  • förstå kraftöverföring i balkar och pelare
  • känna till funktionssätt hos ramar och bågar
  • beräkna krafter och moment i enklare konstruktioner
  • beräkna drag och tryckspänningar för balkar påverkade av enklare belastningar
  • känna till begreppet knäckning och ha orientering av beräkningssätt för knäckning
  • förstå bärförmåga och funktionssätt hos bärverk av trä, stål, betong och murverk
  • känna till hur olika markförhållanden påverkar val av grundläggningsmetod
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H35YW
Huvudområde: