Kurs BY1025

Examensarbete inom byggteknik för högskoleexamen

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Byggteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Målet med examensarbetet är att studenten ska tillämpa grundläggande kunskaper inom byggteknik genom att utföra ett arbete av undersökande eller utvecklande karaktär och därigenom praktisera befintliga kunskaper samt tillgodogöra sig ytterligare kunskaper inom ämnesområdet.
Studenten ska efter avslutad kurs ska kunna:
  • formulera mål och syfte för ett uppdrag
  • bedriva litteraturstudier inom ramen för projektet
  • bedöma värdet av resultaten
  • skriva en objektiv teknisk rapport
  • muntligt redovisa och försvara arbetet inför kritiska åhörare