Kurs BY1025

Examensarbete inom byggteknik för högskoleexamen

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2022

Målet med examensarbetet är att studenten ska tillämpa grundläggande kunskaper inom byggteknik genom att utföra ett arbete av undersökande eller utvecklande karaktär och därigenom praktisera befintliga kunskaper samt tillgodogöra sig ytterligare kunskaper inom ämnesområdet.
Studenten ska efter avslutad kurs ska kunna:
  • formulera mål och syfte för ett uppdrag
  • bedriva litteraturstudier inom ramen för projektet
  • bedöma värdet av resultaten
  • skriva en objektiv teknisk rapport
  • muntligt redovisa och försvara arbetet inför kritiska åhörare
Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 90 högskolepoäng inom programmet Byggarbetsledare (120 högskolepoäng) samt startgodkännande av examinator.
Anmälningskod:
HDA-V3AWK
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88