Kurs BY1015

Byggmaterial

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Studenten ska skaffa sig kunskaper om de material och produkter som används vid byggande. Byggmaterialens tillverkning, tekniska och miljömässiga egenskaper samt användningsområden ska studeras.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • beskriva tillverkningen av olika byggmaterial
  • redogöra för byggmaterialens tekniska egenskaper
  • förstå miljöpåverkan under livscykeln för olika byggmaterial
  • ange användningsområden för byggmaterial
  • beskriva faktorer som påverkar valet av byggmaterial.
  • känna till hjälpmedel vid val av byggmaterial.
Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
33%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H32H6
Huvudområde: