Kurs BY1015

Byggmaterial

5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Byggteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Studenten ska skaffa sig kunskaper om de material och produkter som används vid byggande. Byggmaterialens tillverkning, tekniska och miljömässiga egenskaper samt användningsområden ska studeras.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • beskriva tillverkningen av olika byggmaterial
  • redogöra för byggmaterialens tekniska egenskaper
  • förstå miljöpåverkan under livscykeln för olika byggmaterial
  • ange användningsområden för byggmaterial
  • beskriva faktorer som påverkar valet av byggmaterial.
  • känna till hjälpmedel vid val av byggmaterial.