Kurs BQ2055

Människan och den rörliga bilden

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 9, 2020

Studenten ska efter genomförd kurs kunna:

  • omsätta teoretiska begrepp och koncept i audiovisuell form
  • visa förtrogenhet med olika vetenskapliga angreppssätt såsom semiotik, multimodalitet, perception, fenomenologi, och receptionsstudier
  • visa kunskap om teoriers relevans, genom att utifrån en tydlig teoriläsning med adekvat urval av idéer och exempel, med logisk stringens och passande disposition kommunicera både muntligt och skriftligt
  • tillämpa teoretiska och metodologiska aspekter i sitt laborativa arbete
  • ge kritisk och konstruktiv respons på andra studenters skriftliga och laborativa arbeten.
Startar och slutar:
v9, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 45 högskolepoäng inom Bildproduktion, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33ZG
Huvudområde: