Kurs BQ2055

Människan och den rörliga bilden

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 40, 2021

Studenten ska efter genomförd kurs kunna:

 • omsätta teoretiska begrepp och koncept i audiovisuell form
 • visa förtrogenhet med olika vetenskapliga angreppssätt såsom semiotik, multimodalitet, perception, fenomenologi, och receptionsstudier
 • visa kunskap om teoriers relevans, genom att utifrån en tydlig teoriläsning med adekvat urval av idéer och exempel, med logisk stringens och passande disposition kommunicera både muntligt och skriftligt
 • tillämpa teoretiska och metodologiska aspekter i sitt laborativa arbete
 • ge kritisk och konstruktiv respons på andra studenters skriftliga och laborativa arbeten.
Startar och slutar:
v40, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • 45 hp inom Bildproduktion, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39ME
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 18, 2022

Studenten ska efter genomförd kurs kunna:

 • omsätta teoretiska begrepp och koncept i audiovisuell form
 • visa förtrogenhet med olika vetenskapliga angreppssätt såsom semiotik, multimodalitet, perception, fenomenologi, och receptionsstudier
 • visa kunskap om teoriers relevans, genom att utifrån en tydlig teoriläsning med adekvat urval av idéer och exempel, med logisk stringens och passande disposition kommunicera både muntligt och skriftligt
 • tillämpa teoretiska och metodologiska aspekter i sitt laborativa arbete
 • ge kritisk och konstruktiv respons på andra studenters skriftliga och laborativa arbeten.
Startar och slutar:
v18, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • 45 hp inom Bildproduktion, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3AEN
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig