Kurs BQ2054

Arbetsplatsförlagd bildproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2022

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa på medvetenhet om skillnaderna mellan att studera bildproduktion och att vara yrkesverksam inom medieproduktionsområdet
  • redogöra för en bildproduktionsarbetsplats organisation, olika yrkesroller eller yrkesfunktioner, förekommande anställningsformer och eventuella kundrelationer
  • analysera relationen mellan den bildproduktionsverksamhet som bedrivs på arbetsplatsen och dess ovan nämnda strukturella aspekter
  • föra ingående resonemang om yrkesetiska frågor kopplade till en specifik arbetsplats
  • diskutera vad det innebär att samtidigt vara kreatör och medveten om sin roll i det offentliga samtalet på en given arbetsplats och utifrån en given yrkesroll.

Efter genomgången kurs ska studenten också ha utvecklat sin personliga och professionella kompetens genom att kunna:

  • visa på medvetenhet om sina personliga förutsättningar för att kunna fungera professionellt i olika roller på en arbetsplats, samt relatera detta till de förutsättningar som för närvarande gäller inom den bransch eller det branschsegment som arbetsplatsen kan sägas tillhöra
  • presentera problemställningar som förekommer inom en medieproduktionsverksamhet med inslag av rörlig bild, liksom förslag på lösningar till dessa
  • redovisa sitt bidrag vid kreativa processer på arbetsplatsen.
Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 150 hp inom Bildproduktion, inklusive kurserna Bildproduktion: Teori och metod, 7,5 hp, samt en av kurserna Konceptutveckling inom medieproduktion, Konceptutveckling och innovation inom rörlig bildproduktion eller Manus för TV och film 5. Gestaltning och filmiskt berättande, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3AFB
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88