Kurs BQ2042

Kandidatexamensarbete i Bildproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera och formulera ett forskningsproblem inom medieproduktion och därmed visa goda insikter i ämnet
  • visa teoretisk och metodologisk förmåga i forskningsarbetet
  • på ett välstrukturerat sätt redovisa hela arbetet i skrift i form av en vetenskaplig uppsats med korrekt formalia
  • på ett välstrukturerat och självständigt sätt granska andra studenters vetenskapliga uppsatser.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Bildproduktion: Teori och metod, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33ZB
Huvudområde:

Start vecka 41, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera och formulera ett forskningsproblem inom medieproduktion och därmed visa goda insikter i ämnet
  • visa teoretisk och metodologisk förmåga i forskningsarbetet
  • på ett välstrukturerat sätt redovisa hela arbetet i skrift i form av en vetenskaplig uppsats med korrekt formalia
  • på ett välstrukturerat och självständigt sätt granska andra studenters vetenskapliga uppsatser.
Startar och slutar:
v41, 2020 - v50, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Bildproduktion: Teori och metod, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35FW
Huvudområde: