Kurs BQ1089

Tillämpad filmdesign 2

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och motivera användningen av grafiska designprinciper och designprinciper för visuella instruktioner
  • redogöra för grundläggande teorier inom informationsdesign
  • redogöra för grunderna i projektplanering för kollaborativt filmskapande
  • uppvisa förmåga att hantera specifika funktioner hos efterbearbetningsverktyg för ljud och rörlig bild
  • tillämpa relevanta konceptualiseringstekniker för instruktionsfilm, reklamfilm och informationsfilm
  • tillämpa relevant kommunikativ strategi för korta filmberättelser i formen av reklamfilm, instruktionsfilm och informationsfilm
  • genomföra analyser av och diskutera filmdesign utifrån syfte och form
  • kunna reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
  • visa samarbetsförmåga.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v8, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Det cinematiska språket: Mise-en-scène, 15 högskolepoäng grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33Z5
Huvudområde: