Kurs BQ1088

Det cinematiska språket: Mise-en-scène

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för vilka olika betydelser regi, scenografi, foto, ljussättning och ljuddesign har för cinematisk kommunikation
 • uppvisa förmåga att hantera videokamera, mikrofon och redigeringsverktyg
 • redogöra för grunderna i färglära, typografi och grafisk form
 • uppvisa en förmåga att göra enklare ljussättningar framför kameran
 • urskilja grundläggande principer för klippning och visa förmåga att klippa dialog
 • urskilja grundläggande principer för digital media, filhantering, webbdistribution och digital arkivering
 • redogöra för typiska designstrategier inom videoproduktion och genomföra enkla, genretrogna videoproduktioner
 • uppvisa en medvetenhet att förhålla sig kritisk till ett audiovisuellt budskap
 • reflektera och argumentera om egna och andras produktioner
 • visa förmåga att samarbeta i projektform.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H39MM
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88