Kurs BQ1086

Den korta filmens berättarstruktur

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för berättarstrukturers utformande samt dramaturgiska modeller i audiovisuell kommunikation med fokus på korta berättelser
  • skriva kortfilmmanus i branschstandardformat
  • visa kännedom om begrepp och facktermer i audiovisuell kommunikation
  • redogöra för samt praktiskt tillämpa retoriska modeller i audiovisuell kommunikation
  • redogöra för samt praktiskt tillämpa kontextualiseringssignaler i utformandet av audiovisuella budskap i beaktande av målgrupper och visningsfönster.