Kurs BQ1067

Introduktion till produktion av rörlig bild

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Studenten skall efter genomförd kurs:

 • uppvisa förmåga att hantera videokameran som produktionsverktyg och klippa icke-linjärt
 • kunna urskilja grundläggande principer om digital media, filhantering och kamerateknologi
 • kunna beskriva bildens berättarfunktion
 • kunna relatera bildkomposition, bildanalys och perception till gestaltning i bild
 • kunna redogöra för kunskaper om ljudinspelning och ljudläggning till rörlig bild
 • kunna redogöra för ljussättningens grunder och visa en förmåga att göra egna enklare ljussättningar.

  Vidare skall den studerande ha utvecklat sin personliga och professionella kompetens genom att:
 • kunna reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
 • visa förmåga att samarbeta med studenter och lärare.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H35FR
Huvudområde: