Kurs BP2006

Bild III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper i ämnet bild.

I delkurs 1 och delkurs 2 fördjupar den studerande sina kunskaper inom fotografi och rörlig bild. Vidare problematiseras visuella mediers betydelse för barns och ungas lärande.

Inom kursens ram genomför också den studerande ett examensarbete där didaktiska aspekter på barns och ungas bild/medieskapande eller bild/mediebruk fokuseras.