Kurs BP2006

Bild III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2019

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper i ämnet bild.

I delkurs 1 och delkurs 2 fördjupar den studerande sina kunskaper inom fotografi och rörlig bild. Vidare problematiseras visuella mediers betydelse för barns och ungas lärande.

Inom kursens ram genomför också den studerande ett examensarbete där didaktiska aspekter på barns och ungas bild/medieskapande eller bild/mediebruk fokuseras.

Extra information:

Campusträff 1 omfattar två dagar. Campusträff 2 omfattar också två dagar.

Startar och slutar:
v4, 2019 - v23, 2019
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Bild II med didaktisk inriktning, 30 högskolepoäng, Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V2YZB
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.