Kurs AVÅ24U

Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och hållbarhetsperspektiv, ska kunna hantera komplexa företeelser och situationer vid telefonrådgivning inkluderande digitala verktyg, inom hälso- och sjukvård.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksam som sjuksköterska motsvarande minst 6 månaders heltidstjänstgöring, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36D5
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.