Kurs ASR22N

Kvalitetsförbättringsarbete inom barnmorskans område för barnmorskelärare

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna identifiera barnmorskelärarens roll i att planera och genomföra pedagogiskt kvalitetsförbättringsarbete inom barnmorskans område sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • identifiera och beskriva barnmorskelärarens roll i att sprida evidensbaserad kunskap
  • identifiera och beskriva ett utvecklingsområde i behov av kvalitetsförbättrande åtgärder
  • presentera syfte och motivera det pedagogiska upplägget av ett projekt
  • sammanfatta bakgrundsdata för ett projekt genom litteraturgranskning
  • genomföra ett pedagogiskt projekt med beaktande av etiska principer
  • skriftligt och muntligt redogöra för ett projekts planering och genomförande.