Kurs ASK22L

Samhällsvetenskapliga metoder III - inriktning statsvetenskap

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • visa fördjupade kunskaper i den komparativa metoden och dess tre huvudformer: fallstudier, fokuserade jämförelser och large-N studies
 • visa fördjupad förståelse för hur valet av forskningsmetod hänger samman med problemformulering och analytiskt ramverk
 • visa kunskap om olika sätt att genomföra och presentera kunskapsöversikter
 • självständigt identifiera och formulera ett vetenskapligt problem samt hantera forskningsetiska aspekter och överväganden
 • med en hög grad av självständighet formulera en forskningsfråga som genom väl motiverade resonemang knyts samman med en specifik komparativ metod
 • utföra, analysera och presentera några typer av statistisk komparativ metod
 • påvisa ett kritiskt förhållningssätt till resultat av statistiska analyser
 • utföra, analysera, och presentera några typer av komparativa fallstudier
 • påvisa ett kritiskt förhållningssätt till resultat av fallstudier.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Minst 180 högskolepoäng på grundnivå, varav 90 högskolepoäng inom Statsvetenskap, Sociologi, Internationella Relationer, Mänskliga rättigheter eller Freds- och konfliktkunskap eller motsvarande kunskaper, varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap, samt engelska B/6 från gymnasiet. Dessutom minst 15 hp på avancerad nivå inom Statsvetenskap, Sociologi, Internationella Relationer, Mänskliga rättigheter eller Freds- och konfliktkunskap eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33KA
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 3, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • visa fördjupade kunskaper i den komparativa metoden och dess tre huvudformer: fallstudier, fokuserade jämförelser och large-N studies
 • visa fördjupad förståelse för hur valet av forskningsmetod hänger samman med problemformulering och analytiskt ramverk
 • visa kunskap om olika sätt att genomföra och presentera kunskapsöversikter
 • självständigt identifiera och formulera ett vetenskapligt problem samt hantera forskningsetiska aspekter och överväganden
 • med en hög grad av självständighet formulera en forskningsfråga som genom väl motiverade resonemang knyts samman med en specifik komparativ metod
 • utföra, analysera och presentera några typer av statistisk komparativ metod
 • påvisa ett kritiskt förhållningssätt till resultat av statistiska analyser
 • utföra, analysera, och presentera några typer av komparativa fallstudier
 • påvisa ett kritiskt förhållningssätt till resultat av fallstudier.
Startar och slutar:
v3, 2021 - v12, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Minst 180 högskolepoäng på grundnivå, varav 90 högskolepoäng inom Statsvetenskap, Sociologi, Internationella Relationer, Mänskliga rättigheter eller Freds- och konfliktkunskap eller motsvarande kunskaper, varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap, samt engelska B/6 från gymnasiet. Dessutom minst 15 hp på avancerad nivå inom Statsvetenskap, Sociologi, Internationella Relationer, Mänskliga rättigheter eller Freds- och konfliktkunskap eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V36RT
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.