Kurs AS3019

Afrikanska studier: Ekonomisk utveckling i Afrika, en introduktion

7 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 4, 2019

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt reflektera kring, värdera och diskutera olika teorier som förklarar ekonomisk utveckling och underutveckling i Afrika söder om Sahara
  • självständigt analysera och problematisera olika synsätt som framkommer i den teoretiska diskussionen om ekonomisk utveckling samt kunna författa en jämförande litteraturanalys.
Startar och slutar:
v4, 2019 - v8, 2019
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid :
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-V2ZQE
Huvudområde: