Kurs AS3018

Afrikanska studier: Det urbana rummet och urbaniseringspolitik i Afrika söder om Sahara

7 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 9, 2019

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt och kritiskt analysera de ekonomiska faktorernas begränsningar, makt och möjligheter i formandet av urbana miljöer i Afrika söder om Sahara
  • visa fördjupad kunskap om samt förmåga att självständigt och kritiskt tolka och analysera afrikanska samhällens dynamik
  • med tydlig teorianknytning självständigt jämföra och utvärdera olika strategier för urban utveckling använda av regeringar, stadsledningar och det civila samhället.
Startar och slutar:
v9, 2019 - v13, 2019
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid :
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-V2ZQF
Huvudområde: