Kurs AS3017

Afrikanska studier: Litteratur och politik i det samtida Afrika

7 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 6, 2019

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:

  • redogöra för och kritiskt reflektera över politiska, kulturella och etiska frågor av betydelse för samtida portugisisk-, fransk-, arabisk-, och engelskspråkiga afrikanska samhällen reflekterad genom litteratur från Afrika
  • problematisera uppfattningar om Afrika och afrikanskhet mot bakgrund av textanalytiska övningar
  • diskutera, ur ett teoretiskt och kritiskt grundat perspektiv, komplexiteten i formandet och utvecklandet av nationella och kulturella identiteter i afrikanska samhällen
  • argumentera klart och övertygande för sin analys av afrikanska samhällen så som de framställs i litteraturen samt redovisa och värdera andras liknande analyser
  • på ändamålsenlig engelska kommunicera sin förståelse av nyckelfrågor gällande afrikanska samhällen och litteratur både i skriftliga och muntliga arbeten.
Startar och slutar:
v6, 2019 - v16, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid :
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-V2ZP4
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana :

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet :

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande :

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn), som att hitta information samt kunna lämna in filer.