Kurs AS3016

Afrikanska studier: Islam och islamiska samhällen i Afrika

7 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 9, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa goda kunskaper om islams historia i Afrika
 • visa fördjupad kunskap om olika islamiska riktningars förhållanden till varandra och i förhållande till omgivande samhällen i Afrika
 • visa god insikt om relevant teoribildning om islams roller i historia och samhälle i Afrika
 • visa god förmåga att självständigt och kritiskt tolka och analysera processer, mekanismer och strategier som är verksamma i olika former av islam i Afrika
 • förmedla relevanta teorier och kunskaper inom ämnesområdet.
Startar och slutar:
v9, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-V33XB
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:

Start vecka 8, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa goda kunskaper om islams historia i Afrika
 • visa fördjupad kunskap om olika islamiska riktningars förhållanden till varandra och i förhållande till omgivande samhällen i Afrika
 • visa god insikt om relevant teoribildning om islams roller i historia och samhälle i Afrika
 • visa god förmåga att självständigt och kritiskt tolka och analysera processer, mekanismer och strategier som är verksamma i olika former av islam i Afrika
 • förmedla relevanta teorier och kunskaper inom ämnesområdet.
Startar och slutar:
v8, 2021 - v12, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-V36UK
Huvudområde:
Ingår i kurspaket: