Kurs AS3013

Afrikanska studier: Examensarbete för magisterexamen

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 13, 2022

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa på fördjupad kunskap inom något av de områden som förekommer inom Afrikanska studier, inbegripet fördjupade metod- och teorikunskaper inom området såväl som insikter i det valda områdets aktuella forskningsfrågor
  • visa förmåga att utveckla en problemställning och utifrån denna självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
  • genomföra en självständig vetenskaplig studie med krav på relevant och aktuell forskningsanknytning, tydlig metod- och teorianknytning samt argumentation som vilar på kvalificerade analyser inom givna tidsramar
  • skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat samt för den kunskap och argumentation som ligger till grund för dessa slutsatser med högt ställda krav på kommunikationsförmåga
  • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden i form av konstruktiv respons.
Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen, 8 hp, Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring, 12 hp, Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen, 9 hp, Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering, 1 hp och Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen, 1 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3B79
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig