Kurs AS2006

Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen

9 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Afrikanska studier

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
  • visa kunskaper om och förståelse för politiska, sociala och ekonomiska förhållanden i Afrika med särskild hänsyn till samspelet mellan religion och politik under 1800- och 1900-talen
  • analysera olika religioners framväxt, roll och betydelse i olika afrikanska samhällen utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv.