Kurs ARK228

Islam och islamiska samhällen i Afrika

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Religionsvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupad kunskap om olika islamiska riktningars förhållanden till varandra och i förhållande till omgivande samhällen i Afrika
  • visa fördjupade kunskaper om relevant teoribildning om islams roller i historia och samhälle i Afrika
  • förmåga att självständigt och kritiskt tolka och analysera processer, mekanismer och strategier som är verksamma i olika former av islam i Afrika
  • förmedla relevanta teorier och kunskaper inom ämnesområdet.