Kurs AR1023

Arabiska IV

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förklara detaljerad kunskap om den arabiska grammatiken och formläran samt använda dessa i tal och skrift
  • göra grammatiska analyser på arabiska
  • kommunicera på modern standardarabiska (MSA) runt varierade ämnen
  • diskutera nyhetsartiklar och litterära texter på MSA
  • översätta olika texttyper såsom artiklar, dikter och sakprosa till och från arabiska
  • diskutera innehållet i sånger och filmer på MSA
  • framföra korta presentationer på MSA
  • redogöra för grunderna i en litterär analys
  • i stora drag redogöra för den arabiska poesins utveckling.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
  • Arabiska III 15 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35Y7
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.