Kurs APG26V

Mentor i förskole- och skolverksamhet

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • belysa och problematisera olika perspektiv på mentorskap och handledning
  • synliggöra och kritiskt förhålla sig till begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet i relation till den egna förskole- eller skolverksamheten
  • identifiera och kritiskt granska egna erfarenheter av kollegiala samtal, handledning och vägledning samt visa förmåga att relatera dessa till mentorskap
  • i samtal med kollegor belysa och kritiskt förhålla sig till förskole- och skolverksamhet i relation till teorier om undervisning och lärande
  • redogöra för teorier om yrkesetik, vuxenpedagogik och samtalsmetodik, samt kunna relatera till dessa i samtal med kollegor
  • visa fördjupad förmåga att föra professionella samtal om lärande, undervisning och mentorskap
  • identifiera ett problemområde i den egna verksamheten, samt utifrån forskning och beprövad erfarenhet utarbeta en handlingsplan inom det identifierade området.
Startar och slutar:
v36, 2021 - v20, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem. Dokumenterad sex års erfarenhet av arbete i förskola, skola eller fritidshem.
Anmälningskod:
HDA-H3ACN
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
9 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet