Kurs APG249

En skola på vetenskaplig grund - KPU

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 45, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och diskutera den utbildningsvetenskapliga forskningens betydelse för skolans pedagogiska verksamheten
 • med förtrogenhet använda sig av vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv i diskussion om läraryrkets vetenskapliga grund
 • visa fördjupad kunskap om olika vetenskapliga metoder och arbetssätt för såväl uppföljning av elevers lärande och lärares undervisning som för utvärderings- och utvecklingsarbete på skolnivå
 • redogöra för kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner och forskningsmetoder inom det utbildningsvetenskapliga området
 • ringa in ett ämnesdidaktiskt problemområde och formulera en undersökningsbar forskningsfråga inför det kommande examensarbetet
 • visa sådan språkfärdighet som krävs för att tillgodogöra sig vetenskapliga texter samt i tal och skrift argumentera för sin förståelse av dessa
 • göra forskningsetiska bedömningar i samband med planering av en forskningsstudie.
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Skolans samhällsuppdrag - KPU 7,5 hp, Didaktik och ledarskap - KPU 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU 7,5 hp, Utveckling och lärande - KPU 7,5 hp och Verksamhetsförlagd utbildning 2 - KPU 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39P4
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Start vecka 13, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och diskutera den utbildningsvetenskapliga forskningens betydelse för skolans pedagogiska verksamheten
 • med förtrogenhet använda sig av vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv i diskussion om läraryrkets vetenskapliga grund
 • visa fördjupad kunskap om olika vetenskapliga metoder och arbetssätt för såväl uppföljning av elevers lärande och lärares undervisning som för utvärderings- och utvecklingsarbete på skolnivå
 • redogöra för kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner och forskningsmetoder inom det utbildningsvetenskapliga området
 • ringa in ett ämnesdidaktiskt problemområde och formulera en undersökningsbar forskningsfråga inför det kommande examensarbetet
 • visa sådan språkfärdighet som krävs för att tillgodogöra sig vetenskapliga texter samt i tal och skrift argumentera för sin förståelse av dessa
 • göra forskningsetiska bedömningar i samband med planering av en forskningsstudie.
Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Skolans samhällsuppdrag - KPU 7,5 hp, Didaktik och ledarskap - KPU 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU 7,5 hp, Utveckling och lärande - KPU 7,5 hp och Verksamhetsförlagd utbildning 2 - KPU 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3B9Z
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88