Kurs AMT23M

Problemlösning

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 13, 2021

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall tillägna sig kunskaper om problemlösningmetoder, i synnerhet metoder som syftar till att lösa tekniska problem.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Strukturera ett problem med hjälp av grafiska och textbaserade metoder.
 • Analysera och utvärdera olika problemlösningsvägar för ett identifierat problem.
 • Redovisa resultaten i en skriftlig rapport.
 • Identifiera tekniska och fysiska motsättningar i en problemställning.
 • Analysera tekniska systems möjliga utvecklingsvägar med hjälp av given metod.
 • Föreslå principiella lösningar för ett problem med hjälp av given metod.
  Startar och slutar:
  v13, 2021 - v22, 2021
  Studietakt:
  50%
  Studieort:
  Borlänge
  Undervisningstid:
  Dag
  Studieform:
  Normal
  Språk:
  Engelska
  Övrigt:
  P: Ges endast som del av ett program.
  Ej sökbar som fristående kurs.
  Behörighetskrav:
  • Högskoleingenjörsexamen eller Civilingenjörsexamen med huvudområde inom maskinteknik, metallurgi, materialteknik, produktionsteknik eller motsvarande område, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
  Anmälningskod:
  HDA-V36ZQ
  Huvudområde:
  Anmäl dig
  Öppen för sen anmälan
  Litteraturlista

  Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

  Till litteraturlistan
  Kan vi hjälpa dig?

  Vi finns här för dig
  support@du.se
  023-77 88 88

  Kursrum i Learn

  I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

  Besök kursrummet
  Kursansvarig