Kurs AMT23D

Avancerad produktutveckling

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 4, 2020

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter inom strukturerade produktutvecklingsmetoder samt träna och utveckla den vetenskapliga förmågan.

Efter kursen skall studenten kunna:
  • Söka vetenskapliga artiklar inom området och argumentera för olika synsätt på produktutveckling
  • Fördjupa sig inom en del av området produktutveckling och skriva en sammanfattande artikel om detta på ett vetenskapligt sätt.
  • Redogöra för olika produktutvecklingsmetoder och -processer som diskuteras inom forskningsfältet
  • Använda olika produktutvecklingsverkyg och metodiker för att analysera en befintlig produkt och föreslå förbättringar alternativt att utveckla och utvärdera en produktide
  • Presentera utfört arbete både muntligt och skriftligt
  • Planera och genomföra ett mindre produktutvecklingsprojekt
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Högskoleingenjörsexamen eller Civilingenjörsexamen med huvudområde inom maskinteknik, metallurgi, materialteknik, produktionsteknik eller motsvarande område, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V34J3
Huvudområde: