Kurs AMP23U

Material och skadefallsanalys

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 45, 2021

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • Förklara vikten av skadefallsanalys i konstruktionsdesign.
 • Utforma och genomföra lämplig strategi för att hantera specifika skadefall
 • Implementera detaljerad rotorsaksanalys
 • Använda olika verktyg och tekniker för att identifiera en skademekanism
 • Beskriva de olika materialfaktorer som orsakar ett skadefall
 • Föreslå lämpliga korrigerande och förebyggande riktlinjer
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Metallers mekaniska egenskaper, 7,5 hp grundnivå eller motsvarande kunskaper
 • Material och ytkarakterisering, 7,5 hp avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
 • Högskoleingenjörsexamen eller Civilingenjörsexamen med huvudområde inom maskinteknik, metallurgi, materialteknik, produktionsteknik eller motsvarande område, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H395X
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • Förklara vikten av skadefallsanalys i konstruktionsdesign.
 • Utforma och genomföra lämplig strategi för att hantera specifika skadefall
 • Implementera detaljerad rotorsaksanalys
 • Använda olika verktyg och tekniker för att identifiera en skademekanism
 • Beskriva de olika materialfaktorer som orsakar ett skadefall
 • Föreslå lämpliga korrigerande och förebyggande riktlinjer
Startar och slutar:
v3, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Metallers mekaniska egenskaper, 7,5 hp grundnivå eller motsvarande kunskaper
 • Material och ytkarakterisering, 7,5 hp avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
 • Högskoleingenjörsexamen eller Civilingenjörsexamen med huvudområde inom maskinteknik, metallurgi, materialteknik, produktionsteknik eller motsvarande område, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V3BHC
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig