Kurs AMP23U

Material och skadefallsanalys

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Förklara vikten av skadefallsanalys i konstruktionsdesign.
  • Utforma och genomföra lämplig strategi för att hantera specifika skadefall
  • Implementera detaljerad rotorsaksanalys
  • Använda olika verktyg och tekniker för att identifiera en skademekanism
  • Beskriva de olika materialfaktorer som orsakar ett skadefall
  • Föreslå lämpliga korrigerande och förebyggande riktlinjer
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Metallers mekaniska egenskaper, 7,5 hp grundnivå eller motsvarande kunskaper
  • Material och ytkarakterisering, 7,5 hp avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
  • Högskoleingenjörsexamen eller Civilingenjörsexamen med huvudområde inom maskinteknik, metallurgi, materialteknik, produktionsteknik eller motsvarande område, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H36J5
Huvudområde: