Kurs AMP23U

Material och skadefallsanalys

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Förklara vikten av skadefallsanalys i konstruktionsdesign.
  • Utforma och genomföra lämplig strategi för att hantera specifika skadefall
  • Implementera detaljerad rotorsaksanalys
  • Använda olika verktyg och tekniker för att identifiera en skademekanism
  • Beskriva de olika materialfaktorer som orsakar ett skadefall
  • Föreslå lämpliga korrigerande och förebyggande riktlinjer
Startar och slutar:
vecka 3, 2022 - vecka 12, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Metallers mekaniska egenskaper, 7,5 hp grundnivå
  • Material och ytkarakterisering, 7,5 hp avancerad nivå
  • Högskoleingenjörsexamen eller Civilingenjörsexamen med huvudområde inom maskinteknik, metallurgi, materialteknik, produktionsteknik och Engelska 6
Anmälningskod:
HDA-V3BHC
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig