Kurs AMP23T

Material och ytkarakterisering

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva de viktigaste metoderna och teknikerna som används vid karakterisering och provning av material.
  • Visa fördjupad teoretisk och praktisk kunskap avseende möjligheter och begränsningar vid användandet av olika materialkarakteriseringstekniker.
  • Motivera valet av analysmetod baserat på metodens egenskaper samt bedöma relevansen av framtagna resultat för att lösa ett materialvetenskapligt eller materialtekniskt problem.
  • Tillämpa analysmetoder praktiskt, tolka resultaten samt kunna utföra grundläggande laboratoriearbete för att karakterisera mikrostruktur och mekaniska egenskaper hos material.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Högskoleingenjörsexamen eller Civilingenjörsexamen med huvudområde inom maskinteknik, metallurgi, materialteknik, produktionsteknik eller motsvarande område, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H36HY
Huvudområde: