Kurs AMC27N

Fysioterapi med fokus på smärta och hållbar utveckling

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • ingående beskriva nociception, smärtmodulering och smärtupplevelse ur ett fysiologiskt perspektiv
  • beskriva interaktionen mellan immun- och nervsystem och dess betydelse vid vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten
  • jämföra och kritiskt värdera olika sätt att kategorisera smärta i relation till aktuell forskning och klinisk praxis
  • beskriva utvecklingen av långvariga smärttillstånd och göra jämförelser mellan akut och långvarig smärta avseende såväl fysiologiska som psykosociala faktorer
  • beskriva och resonera kring paradigm, perspektiv, begrepp och teorier av relevans för fysioterapi
  • visa förståelse för och kritiskt förhållningsätt till vetenskapliga begrepp och vetenskaplig metod samt kunna applicera denna kunskap genom kritisk granskning av vetenskaplig litteratur inom smärtområdet
  • självständigt söka, sammanställa och kritiskt granska evidensbaserad information inom ett valt fördjupningsområde och dess koppling till hållbar utveckling.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • 150 hp på grundnivå, varav minst 60 hp inom huvudområdet fysioterapi eller idrotts- och hälsovetenskap inklusive minst 15 hp anatomi och fysiologi
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3ES8
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet