Kurs AMC26G

Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • analysera och värdera vetenskaps- och kunskapsteorier samt evidensbegreppet
  • identifiera områden, söka litteratur och formulera frågeställningar relevanta för forskning inom fysioterapi
  • analysera och kritiskt granska studier genomförda utifrån såväl kvantitativ som kvalitativ metod
  • tillämpa grundläggande färdigheter för design av studier, datagenerering och analys i kvalitativ och kvantitativ forskning
  • presentera och tillämpa begrepp, modeller och teorier relevanta för fysioterapi
  • presentera och argumentera för vald design hos ett tänkt forskningsprojekt inom fysioterapi samt analysera och värdera projektets etiska aspekter och dess koppling till hållbar utveckling
  • identifiera hinder och underlättande faktorer för implementering av nya arbetssätt i klinisk verksamhet samt presentera och tillämpa modeller för implementering i ett tänkt projekt.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen i fysioterapi eller fysioterapeutexamen om minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39DR
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig