Kurs AMC23X

Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2020

Kursen syftar till att den studerande tillägnar sig fördjupade teoretiska kunskaper om evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • värdera och analysera vetenskaps- och kunskapsteorier samt evidensbegreppet
  • identifiera områden, söka litteratur och formulera frågeställningar relevanta för forskning inom fysioterapi
  • analysera och kritiskt granska studier genomförda utifrån såväl kvantitativ som kvalitativ metod
  • tillämpa grundläggande färdigheter för design av studier, datagenerering och analys i kvalitativ och kvantitativ forskning
  • presentera och tillämpa centrala fysioterapeutiska begrepp och modeller
  • presentera och argumentera för designen hos ett tänkt forskningsprojekt och sätta detta i relation till etiska principer, mångfaldsaspekter och hållbarhetsperspektiv
  • identifiera hinder och underlättande faktorer för implementering av kunskap i klinisk verksamhet samt presentera och tillämpa modeller för implementering i ett tänkt projekt.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen i fysioterapi eller fysioterapeutexamen om minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35XX
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.