Kurs AMC22B

Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • göra en ingående beskrivning av de mest centrala långsiktiga anpassningar i organ och vävnader som följer av regelbunden fysisk aktivitet, med betydelse för att främja hälsa och förebygga sjukdomar
 • beskriva samband mellan fysisk aktivitet och hälsa vid en vald diagnos eller sjukdomsgrupp genom att söka och kritiskt granska vetenskapliga studier samt sammanställa den inhämtade informationen
 • jämföra och diskutera olika mät- och utvärderingsmetoder för fysisk aktivitetsnivå och fysisk prestationsförmåga, utifrån aspekter som tillämpbarhet i forskning och klinik samt validitet och reliabilitet
 • beskriva hur fysisk träning kan utformas beroende på de fysiologiska anpassningar som eftersträvas, och diskutera hur träningen kan anpassas till individen med beaktande av faktorer som hälsotillstånd, ålder och kön
 • praktiskt tillämpa olika typer av rörelseövningar och redskap för träning och diskutera valet av träningsmetod utifrån syfte och individuella förutsättningar
 • översiktligt redogöra för individ- och omgivningsfaktorer som har ett påvisat samband med fysisk aktivitet
 • diskutera den roll fysioterapi och fysisk aktivitet kan ha, idag och i framtiden, för att nå nationella och globala mål inom folkhälsa och hållbar utveckling.
  Startar och slutar:
  v3, 2021 - v22, 2021
  Studietakt:
  50%
  Studieort:
  Flexibel (Falun)
  Undervisningstid:
  Dag
  Studieform:
  Distans
  Språk:
  Svenska
  Övrigt:
  P: Ges endast som del av ett program.
  Ej sökbar som fristående kurs.
  Behörighetskrav:
  • 150 hp på grundnivå, varav minst 60 hp inom huvudområdet fysioterapi eller idrotts- och hälsovetenskap inklusive minst 15 hp anatomi och fysiologi, eller motsvarande kunskaper.
  Anmälningskod:
  HDA-V36Y9
  Huvudområde:
  Nätbaserad utbildning
  Obligatoriska träffar :
  2 fysiska
  3 online
  Datorvana:

  Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

  Datorkapacitet:

  Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

  Genomförande:

  Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.