Kurs AEG23H

Energisystemens sociala sammanhang

5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 13, 2023

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska förbättra sin förståelse för den betydelse som olika sociala aktörer och sammanhang har för energisystemens funktion. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Identifiera ett antal grundläggande faktorer som krävs för att ny energiteknik ska kunna introduceras och få stabilt långsiktigt fotfäste i specifika kulturella sammanhang.
  • Redogöra för hur ett byte av energibärare eller energisystem kan variera med situation och kulturellt sammanhang, förklara hur denna förändring kan påverka olika kategorier av aktörer på varierande sätt, samt förklara skillnaden mellan utifrån- och inifrånperspektiv.
  • Analysera implementering och långsiktigt hållbar användning av energisystem med hjälp av vissa samhällsvetenskapliga begrepp och tillvägagångssätt.
  • Visa insikt i samhälleliga och etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Kandidatexamen om minst 180 hp och Engelska 6
Anmälningskod:
HDA-V3E2W
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Marieke Rynoson