Kurs ABY22U

Introduktion till bioklimatisk design

2,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Energiteknik, Solenergiteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

  • Visa förståelse för svensk träkonstruktionsteknik;
  • Genomföra fältmätningar av utomhusklimat;
  • Inhämta, bearbeta och presentera information i muntlig och skriftlig form med användandet av korrekt terminologi som används inom byggteknik och komfort;
  • Analysera inomhus- och utomhusklimat ur mänsklig komfortsynpunkt.