Kurs ABY22U

Introduktion till bioklimatisk design

2,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2020

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

  • Visa förståelse för svensk träkonstruktionsteknik;
  • Genomföra fältmätningar av utomhusklimat;
  • Inhämta, bearbeta och presentera information i muntlig och skriftlig form med användandet av korrekt terminologi som används inom byggteknik och komfort;
  • Analysera inomhus- och utomhusklimat ur mänsklig komfortsynpunkt.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Ingenjörsexamen eller kandidatexamen inom bygg-, energi- eller samhällsbyggnadsteknik, eller motsvarande examen om minst 180 högskolepoäng. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande engelska B/engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H35VF
Huvudområde: