Antagning till senare del av program

Antagning till senare del av program hos Högskolan Dalarna.

Ansökningsperioden till senare del följer ordinarie antagningsomgångars datum. För information se antagning.se. Antagning till senare del av ett program görs endast vid terminsskifte och då endast i mån av plats.

Vilka program som går att söka utannonseras här inför varje antagningsomgång.

Behörighet och urval

För att kunna bli antagen till senare del av ett program måste du uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde till programmets första termin samt ha läst kurser motsvarande programmets tidigare termin/terminer. Du kan läsa om varje programs behörighetskrav på respektive programsida. Om det är fler sökande än platser och ett urval behöver göras baseras urvalet på antalet avklarade högskolepoäng vid sista anmälningsdag. Studenter vid Högskolan Dalarna (HDa) har förtur till lediga platser på senare del av program.

Ansökan

Under rubriken Anmälan kan du se vilka utbildningar som går att söka. Dessa är markerade med en grön prick. Allt måste vara komplett senast sista anmälningsdag. Det går inte att kräva en viss termin. Det är dina tidigare studier som avgör till vilken programtermin vi eventuellt kan erbjuda dig en plats. Vilken termin som du bedöms lämplig att eventuellt antas till avgörs av den ansvariga akademin.

För mer information gällande prioritering av sökalternativ, sista svarsdag med mera, se antagning.se

Bifogade handlingar

För att vi ska kunna bedöma dina tidigare studier vid andra lärosäten än Högskolan Dalarna måste du ladda upp de här dokumenten på antagning.se i samband med din anmälan:

  • Kursplaner för alla kurser du har läst tidigare terminer eller kommer att läsa under innevarande termin.
  • Utbildningsplan om du läser på program nu.
  • Litteraturförteckning för alla kurser du har läst tidigare terminer eller kommer att läsa under innevarande termin.
  • Andra dokument som du vill åberopa för bedömning av din behörighet.

Det är viktigt att du laddar upp de här dokumenten i samband med din anmälan till utbildningen. Om du inte gör det kommer vi inte att kunna bedöma din ansökan och du kommer att ses som obehörig.

Studenter vid Högskolan Dalarna behöver inte ladda upp några dokument.

 

Anmälan

Klicka på pilen till höger om det program du är intresserad av för att hitta knapp till anmälan.

Öppen för anmälan

Tillgodoräknande

Om du blir antagen till senare del av program kommer du behöva tillgodoräkna tidigare studier.

Senast granskad: