Antagning till senare del av program
3 min läsning

Antagning till senare del av program hos Högskolan Dalarna.

Antagning till senare del av program hos Högskolan Dalarna sker på antagning.se via en länk på denna sida som finns tillgänglig under ansökningsperioderna. 

Ansökningsperioden till senare del följer ordinarie antagningsomgångars datum.  För information se antagning.se. Antagning till senare del av ett program görs endast vid terminsskifte och då endast i mån av plats.

Vilka program som går att söka utannonseras här inför varje antagningsomgång.

Ordinarie ansökan om antagning till senare del för våren 2020 är nu stängd. Program som kan ta emot sena anmälningar kommer att annonseras här efter urval 1.

Behörighet och urval

För att kunna bli antagen till senare del av ett program måste du uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde till programmets första termin samt ha läst kurser motsvarade programmets tidigare terminer (minst 30 högskolepoäng). Du kan läsa om varje programs behörighetskrav på respektive programsida. Om det är fler sökande än det finns lediga platser görs ett urval enligt följande. För termin två gäller samma urvalsregler som till utbildningsprogrammet. Från och med termin tre baseras urvalet på det antal högskolepoäng som uppnåtts senast sista anmälningsdag. Studenter vid Högskolan Dalarna (HDA) har förtur till lediga platser på senare del av program.

Ansökan

Ansökan görs på antagning.se via en länk på denna sida. Du söker ett programtillfälle som heter senare del av program. När du lagt till det på antagning.se måste du ange i en specifiseringslista vilket program ansökan gäller. Allt måste vara komplett senast sista anmälningsdag. Det kommer inte gå att göra en sen anmälan till senare del av program, om inte annat beslutas, vilket meddelas på denna sida. Det går inte att kräva en viss termin. Det är dina tidigare studier som avgör till vilken programtermin vi eventuellt kan erbjuda dig en plats. Vilken termin som du bedöms lämplig att eventuellt antas till avgörs av den ansvariga akademin. Skulle du bedömas behörig till en termin som inte utannonserats kommer du inte att kunna antas.

För mer information gällande prioritering av sökalternativ, sista svarsdag med mera, se antagning.se

Bifogade handlingar

För att vi ska kunna bedöma dina tidigare studier vid andra lärosäten än Högskolan Dalarna måste du ladda upp de här dokumenten på antagning.se tillsammans med din anmälan:

  • Kursplaner för alla kurser du har läst tidigare terminer eller kommer att läsa under innevarande termin.
  • Utbildningsplan om du läser på program nu.
  • Litteraturförteckning för alla kurser du har läst tidigare terminer eller kommer att läsa under innevarande termin.
  • Andra dokument som du vill åberopa för bedömning av din behörighet.

Studenter vid Högskolan Dalarna behöver inte ladda upp några dokument. Vill du hänvisa till poäng tagna på annat lärosäte måste du bifoga kursplaner och litteraturförteckning.

Anmälan

Observera att poängen på antagning.se inte alltid stämmer överens med poängen på programmet. Det är omfattningen som visas på den här sidan som är korrekt.

Våren 2020

Senare del av Förskollärarprogrammet (210 hp)
Senare del av Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskola – nätbaserat (300 - 330 hp)
Senare del av Ämneslärarprogrammet inriktning 7 - 9 – nätbaserat (240 - 270 hp)

Senare del av Systemvetenskapliga programmet (180 hp)
Senare del av Utveckling av eTjänster - Nätbaserat (120 hp)
Senare del av Informationsdesign – kandidatprogram (180 hp)
Senare del av Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram (180 hp)
Senare del av Samhällsvetarprogrammet (180 hp)
Senare del av Ljud- och musikproduktionsprogrammet (180 hp)
Senare del av IT-Säkerhet och Mjukvarutestning (180 hp)
Senare del av Magisterprogram i fysioterapi (60 hp)
Senare del av Magisterprogram i pedagogiskt arbete (60 hp)
Senare del av Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram (180 hp)

Obserserva: Högskolan Dalarna accepterar bara ansökningar till senare del av sjuksköterskeprogrammet från studenter som tidigare påbörjat studier inom programmet vid Högskolan Dalarna.

Hösten 2020

Följande utbildningar är nu öppna för ansökan till senare del av program med start hösten 2020. Övriga program inför hösten 2020 annonseras i ordinaie sökperiod i vår.

Masterprogram i solenergiteknik (120 hp)
Data Science: Masterprogram (120 hp)
Business Intelligence: Magisterprogram (60 hp)

Tillgodoräknande

Behöver du tillgodoräkna dina tidigare studier så hittar du mer information här.

Senast granskad: