Ansökningen till Yrkeslärarprogrammet

För att antas till Yrkeslärarprogrammet måste du styrka dina yrkeskunskaper genom en valideringsansökan.

Så går en ansökan till

När ska du söka till programmet?

Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Dalarna startar varje år. Ansökan görs på antagning.se under antagningsperioden, via anmälningsknappen på programsidan, eller direkt på antagning.se.

Din grundläggande behörighet för högskolestudier (gymnasiebetyg eller motsvarande) som granskas av Högskolans antagningsenhet laddas upp på antagning.se i samband med att du söker. Utöver det måste du dock också stärka dina yrkeskunskaper med kompletterande information.

Du måste styrka dina yrkeskunskaper

Utöver den vanliga ansökan du skickar till antagning.se måste du också styrka dina yrkeskunskaper. För dig som söker till Högskolan Dalarna görs det genom en behörighetsprövning i samarbete med Valiweb i Skellefteå.

Söker du ett annat lärosäte i första hand ska du följa de instruktioner som ges där. Dina yrkeskunskaper ska endast prövas av det lärosäte som du söker till i första hand.

Om du söker till Högskolan Dalarna i första hand ska du gå in på Valiweb och göra en digital valideringsansökan.

Valiweb

Instruktionsfilmen "Steg för steg" visar hur det går till att göra en valideringsansökan (youtube.com)

Alla betyg, tjänstgöringsintyg och annat som styrker det du åberopar i din kartläggning ska vara ValiWeb tillhanda snarast, dock senast sista anmälningsdag. Skicka handlingarna med post, märk kuvertet med "Yrkeslärare" och skicka till:

Skellefteå kommun
ValiWeb YRK
Laboratorgränd 3
931 77 Skellefteå

Stöd genom antagningsprocessen

Du kan få stöd både med studievägledning och med din valideringsansökan. Kontakta oss på support@du.se eller ring till 023 - 77 88 88 alternativt kontakta ValiWeb direkt som ansvarar för valideringsprocessen.

Kontaktuppgifter till ValiWeb

Senast granskad:
Senast granskad: