Vanliga frågor Utveckling av eTjänster

Här nedan besvaras de sju vanligaste frågorna rörande programmet.

1. När öppnar ni "sök" för studiestart höst- eller vårtermin?
2. Jag har fått besked att jag är reserv - vad händer nu?
3. Hur ser antagningsstatistiken ut för programmet?
4. Sen ansökan - finns det platser kvar på programmet?
5. När jag väl är registrerad på programmet, måste jag ansöka varje kurs i programmet via antagning.se?
6. Hur fungerar det med studielån/stöd?
7. Vilken utrutsning krävs för att kunna läsa programmet?
 

1. När öppnar ni sök för studiestart höst- eller vårtermin?

Du söker till programmet likt andra utbildningar på antagning.se. Det finns två sökomgånger, en inför studier som börjar på höstterminen och inför studier som börjar på vårterminen. När du har blivit antagen och tackat ja väljer du själv när du påbörjar dina studier. 

2. Jag har fått besked att jag är reserv – vad händer nu?

Utbildningens startdatum följer vanliga terminstider för högskolestudier på högskolan Dalarna. Studenter som står på reservlistan kommer att få ett mail från vår studieadministratör om de har fått en reservplats.
OBS! Mailet kan komma några veckor efter terminsstart.

3. Hur ser antagningsstatistiken ut för programmet?

Information gällande aktuella siffror för antal antagna och reserver kan du hitta på: http://statistik.uhr.se/ 

I fritextfältet fyller du i "Utveckling av etjänster" och väljer därefter relevant termin från dropdown menyn och klickar på sökknappen. 

Information om urvalet kan fås av antagningsenheten (genom att kontakta support@du.se).

4. Sen ansökan - finns det platser kvar på programmet?

Vi har inte öppet för sen ansökan då vi har fler sökande än vi tar in och vi kallar bara reserver från reservlistan.

5. När jag väl är registrerad på programmet, måste jag ansöka varje kurs i programmet via antagning.se?

Ja. När man blivit antagen och registrerat sig på programmet blir man automatiskt registrerad på den första kursen. Övriga kurser inom programmet måste man söka på antagning.se, detta gör man på terminsbasis. Det finns platsgaranti på kurserna inom programmet för programstudenter.

6. Hur fungerar det med studietakt och studiemedel?

På vår utbildning väljer du din egen studietakt per termin (oavsett om du sökt till 50% eller 100%). Hos oss fyller du i en individuell studieplan som utgör en målinriktning både för dig och för oss på programmet och den kan vara på 100% (eller mer), 75%, 50%, 25% eller som lägst 10%. 

OBS! Om du tänker söka studiemedel från CSN är det viktigt att ta reda på deras krav för antal registreringar och antal presterade högskolepoäng (hp) inom varje termin.  

Du söker själv studiemedel från CSN.

Du ansvarar själv för att du möter CSNs krav på registreringar och studieprestationer för din valda studietakt hos CSN (antingen 50% eller 100%).

7. Vilken utrustning krävs för att kunna läsa programmet?

Undervisning på programmet sker i form av inspelade nätbaserade föreläsningar, laborationsuppgifter, nätbaserade seminarier samt olika former av eget arbete under handledning.
 
En dator med operativsystemet Windows och internetuppkoppling krävs för studierna (Kursen: Applikationsutveckling för mobila Android-enheter, behöver en Windows miljö).
 
Ett headset och webbkamera är också ett krav då delar av examinationen sker över internet.

Senast granskad: