Utbildningsplan

Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6profil NO - campusutbildning240 högskolepoäng

Programkod
LG46A
Inriktningskod
NOTE
Inriktningsansvarig
Kerstin Ahlberg
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden för Lärarutbildningsområdet 2011-01-26.
Gäller fr.o.m. 2011-08-29.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.3 Utbildningsprogrammets mål

2. Huvudsaklig uppläggning

3. Programmets kurser

4. Examensbenämning

5. Behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 6b