Utvärdering PAL-forum 9 april 2018

Bedöm helheten och arrangemanget. 1 är lägsta och 6 är högsta betyg.

Vilka teman skulle du vilja föreslå till nästa PAL-forum?

Tipsa gärna om du har förslag på talare eller goda exempel!

Vi inom PAL och Högskolan Dalarna vill gärna samverka med företag och organisationer. Har du förslag och önskemål får du gärna skriva det här nedan.

(Några exempel på vad vi gör idag är seminarier, föreläsningar, uppdragsutbildningar, forskningsprojekt, uppsatser, mindre studentarbeten, praktik, mentorprogram.)

Stort tack för din medverkan!

Senast granskad: