Varför Business Intelligence vid Högskolan Dalarna?

Unik forskning - du får möjlighet till en ny karriärväg

Business Intelligence på Högskolan Dalarna är den enda BI-utbildningen i Europa som har en tvärvetenskaplig plattform. Och inte nog med det, med vår Business Intelligence-utbilding kan du tillgodoräkna dig ett av fyra åren långa forskarutbildningen, om du väljer att fortsätta mot en doktorsexamen.

För att ge den allra bästa utbildningen inom Business Intelligence i Europa, samarbetar vi med många olika organisationer. Det innebär att vi har tillgång till världsunik spatsial data som du använder i ditt arbete. Vi samarbetar också på forskningsnivå med andra högskolor och universitet i Sverige och Europa.

Unikt samarbete - du får möjlighet att utveckla relationer med företag

På Business Intelligence programmet får du möjlighet att lösa företags praktiska problem. Genom våra samarbeten med företag och organisationer får du tillgång till olika data som underlag för dina studier. Det ger dig möjlighet att redan under studierna utveckla relationer med företag, något som du har nytta av när du är klar med din utbildning.

Unik utbildning - det här lär du dig

Efter två år på Business Intelligence programmet har du med dig förmåga att utveckla ny och originell kunskap och kan kreera nya idéer eftersom du har fått specialiserad teoretisk och praktisk utbildning som ligger i områdets framkant.

Du har lärt dig att självständigt hantera arbetssituationer med problemlösning där många faktorer samspelar. Med andra ord har du lärt dig att urskilja vad som verkligen är intressant i ett stort brus av informatioin. Du vet också hur detta ska kommuniceras så att informationen kommer till affärsnytta.

Du har världen som arbetsplats

Med vår utbildning i Business Intelligence blir du en eftertraktad resurs på arbetsmarknaden eftersom du vet hur man samlar in, lagrar, bearbetar och kvalitetssäkrar data, samt vet hur man ser till att preciss rätt informaton kommer dit den behövs och när den behövs. Med din masterexamen har du möjligheter att få ett attraktivt arbete, i Dalarna, i Sverige, i Europa eller hela världen.

Senast granskad: