Utbildningsprogram DMBIA

Masterprogram i Business Intelligence

Med det unika tvärvetenskapliga Masterprogrammet i Business Intelligence på Högskolan Dalarna får du den bästa chansen till en lyckad karriär, oavsett om du vill arbeta som forskare, för ett privatägt företag eller för en myndighet.
120 högskolepoäng Avancerad nivå

Som student hos oss kan du göra en av ditt livs bästa investeringar. Du kan bli en av företagets viktigaste medarbetare och med din masterexamen inom Business Intelligence har du möjligheter att få ett attraktivt arbete, i Dalarna, i Sverige i Europa och hela världen. 

För mer information om programmet, se Master Programme in Business Intelligence (webbsida på engelska).

Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Kenneth Carling