Utbildningsprogram HSSAA

Magisterprogram i svenska som andraspråk, 60 hp

Programmet ger en magisterexamen i svenska som andraspråk
60 högskolepoäng Avancerad nivå
Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Boglárka Straszer