Utbildningsprogram HSSAA

Magisterprogram i svenska som andraspråk, 60 hp

Programmet ger en magisterexamen i svenska som andraspråk
60 högskolepoäng Avancerad nivå
Senast granskad: